Risicoloze ict remt gebruikers

Gebruikers van software, en met name woningbouwcorporaties, moeten hun afwachtende houding ten aanzien van ict laten varen. Zij behoren een it-omgeving op te bouwen die aansluit op de vele ontwikkelingen die zich momenteel in de volkshuisvesting afspelen.

Bijna alle handen van de deelnemers staken in de lucht toen KPMG-adviseur Ids Algera vroeg wie het eens was met de stelling dat eisen die aan de huidige applicaties worden gesteld fundamenteel zouden moeten veranderen. Dit zei hij over de automatisering in de woningsbouwsector:

“Producten en diensten van corporaties reiken tegenwoordig verder dan puur het verhuren alleen. Productdifferentiëring komt op en de bedrijfsprocessen worden complexer. Dat vraagt een andere ict-aanpak, met aandacht voor bijvoorbeeld werkstroombeheer, webportalen en relatiebeheerpakketten.”

Volgens Algera vertonen de corporaties echter risicomijdend gedrag en nemen ze een volgende houding aan ten aanzien van het beperkte aantal softwaremakers dat in deze sector opereert. “Hierdoor worden leveranciers nauwelijks tot vernieuwing gestimuleerd, met als gevolg magere informatiseringspakketten die voor onvrede zorgen onder gebruikers.”